Skip to content

Daimler Chrysler / ‘De uitverkorene’

Vraag

Daimler Chrysler heeft een grote reorganisatie achter de rug. De toekomst ziet er nu weer beter uit, maar de automobielsector blijft sterk in beweging. Dit zorgt voor veel onrust onder de 250 medewerkers. Er wordt ons gevraagd een corporate story te schrijven, waarin de gewenste, nieuwe cultuur van flexibiliteit en veerkracht centraal staat.

Aanpak

In samenwerking met Lumin BV wordt er een futuristisch heldenverhaal ontwikkeld. De held, die nog niet weet dat hij een held is, gaat op zoek naar de ‘Uitverkorenen’. Want alleen de Uitverkorenen kunnen de meteoriet stoppen die razendsnel op de stad af komt vliegen. Na een angstige tocht waarbij zijn besturingssysteem het af laat weten, de brug achter hem afbrokkelt en hij gedoemd is te luisteren naar een rond zoemend vuurvliegje (zijn intuïtie), komt hij oog in oog te staan met een Uitverkorene; hijzelf.

Na de voorstelling volgen de 250 medewerkers verschillende workshops die allemaal iets te maken hebben met het centrale thema: (her)ontdek je eigen veerkracht. De volgende dag worden met een kleiner team van managers onder begeleiding van Marianne Carriere van Lumin BV en Mirjam Mare van Verhaal op Maat, de metaforen uit het verhaal verder uitgediept. Speciale aandacht wordt besteed aan de hoofdpersoon uit het verhaal, de antiheld, die eenmaal zijn angst voorbij, veel aan kracht weet te winnen.

Resultaat

De voorstelling wordt als verrassend ervaren; het verhaal is ècht spannend. De metaforen worden goed opgepikt en geven medewerkers houvast om het te hebben over hun eigen positie binnen het bedrijf. De managers gebruiken het verhaal als spiegel: laten zij zich leiden door angst of kunnen ze de huidige situatie aangaan als een uitdaging? Naar aanleiding van concrete voorbeelden van de werkvloer wordt hier intensief over gesproken. Het inzichtelijk maken van je drijfveren biedt voor iedereen nieuw houvast.

Reacties

Manager:
“Ik zit wel mooi in die auto die over die brug rijdt, terwijl die achter me afbrokkelt!”

Manager:
“Ik zie het verhaal zo: terug kan niet meer en de bestemming is onbekend. Het overboord gooien van onnodige ballast en het luisteren naar je intuïtie zijn inspirerende zaken om over na te denken.”

Verhaal op Maat Producties 2021©

Back To Top