Skip to content

Zorginstelling Dichterbij / ‘Kloppend hart’

Vraag

Dichterbij is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, waar meer dan 1500 werknemers werken. In de komende tijd is het de bedoeling dat ouders en verwanten een grotere rol gaan spelen bij de zorg voor hun zoon of dochter, broer of zus. Dit verloopt niet altijd soepel en roept bij zowel ouders als medewerkers weerstand op. In samenwerking met coach en verteller Thérèse Heijne wordt aan ons gevraagd de dialoog op gang te brengen tussen de verschillende partijen.

Aanpak

Na een intensieve interviewronde met de directeur van de instelling, managers, medewerkers, ouders, broers, zussen als mede met de verstandelijk beperkte cliënten zelf, wordt er een verhaal geschreven in de vorm van een rechtszaak. De doelstelling van de organisatie wordt ‘aangeklaagd’. De ‘Grote Aanklager’ stelt; gaat het hier niet om een verkapte bezuinigingsmaatregel?! Vier verschillende ‘getuigen’ worden opgeroepen: de Directeur, de Broer, de Moeder en de Medewerker. Het publiek, bestaande uit ouders, verwanten en medewerkers, vormen samen de jury.

Na de rechtszaak vindt er een verdiepingsprogramma plaats waarin de deelnemers op verschillende manieren met elkaar in dialoog gaan. De bijeenkomsten vinden plaats in de diverse units van Dichterbij.

In het verlengde van ‘Kloppend Hart’ wordt de website ‘Samen kom je Dichterbij’ opgezet. Daarvoor maken wij 18 korte filmportretten die laten zien hoe door verschillende partijen de verleende zorg ervaren wordt. Intern worden de portretten gebruikt als trainingsmateriaal en om de dialoog op gang te brengen.

Resultaat

De bijeenkomsten doen veel stof opwaaien en zorgen voor heftige emoties. De herkenning is groot. Ouders, verwanten en medewerkers vertellen verhalen die zij soms nooit eerder verteld hebben. Er wordt een eerste stap gezet naar een daadwerkelijk betere samenwerking. Zowel ouders als medewerkers hebben het gevoel echt gehoord te zijn.

Na 30 voorstellingen wordt er, wegens groot succes, een vervolgtraject ingezet.

Reacties

Ouder aan het eind van de werksessie:
“Ongelooflijk, wat jullie eruit weten te krijgen bij ons!”

Moeder van een kind met een verstandelijke beperking:
“Het verhaal van de moeder is heel, heel herkenbaar.”

Medewerker:
“Als medewerker zit je soms in een spagaat. Het is goed om te horen dat je niet alleen naar de regels hoeft te luisteren maar ook naar je eigen hart moet luisteren.”

* Thérèse Heijne is in de zomer van 2010 onverwachts overleden.
Ze werd vervangen door Pauline Seebregts, www.storywise.nu

Verhaal op Maat Producties 2021©

Back To Top