Skip to content

Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij / ‘Een Zak met Geld’

Vraag

De KNHM is een ideële organisatie die veelal bewonersinitiatieven ondersteunt die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Daarbij gaat het in de eerste plaats om ondersteuning in de vorm van kennis; KNHM beschikt over een groot landelijk netwerk van gemeentecontacten en weet de weg in fondsenland. Daarnaast kan de KNHM ook een financiële bijdrage leveren.

Aan ons de vraag een Verhaal op Maat te schrijven als onderdeel van een symposium over Actief Burgerschap. Het verhaal brengt de volgende stelling tot leven: ‘Voor het slagen van een project is niet geld het belangrijkste, maar mènsen met durf, daadkracht en doorzettingsvermogen.’

Aanpak

We nemen een bestaand project als uitgangspunt: de hernieuwde aanleg van een eeuwenoud monnikenpad in Overijssel. De hoofdpersoon uit ons verhaal verzucht regelmatig: “Had ik maar een zak met geld, dan lag dat pad er zo!” Uiteindelijk komt de hulp niet in de vorm van geld, maar van mensen uit zijn eigen netwerk.

Op het symposium worden verschillende stellingen over Actief Burgerschap door verschillende presentaties over het voetlicht gebracht.

Resultaat

Het verhaal dient als opmaat voor een levendige discussie onder leiding van Victor Deconinck over eerder genoemde stelling. De metaforen uit ‘Een Zak met geld’ worden gebruikt om de stelling te verdedigen. Ook andere projecten komen aan de orde.

Reacties

Netty van de Nieuwboer, ex burgemeester en een van de initiatiefnemers van het opnieuw gerealiseerde Monnikenpad:
“Dit verhaal is als een ambassadeur voor ons project. We zijn er erg trots op!”

Verhaal op Maat Producties 2021©

Back To Top