Verhalende Inspiratie Bijeenkomst
Van film naar live verhalen en dialoog.

De korte documentaire (25 min) ‘Helden van Nu’ gaat over een verhalenproject waarin tien verhalenvertellers van zeer diverse achtergrond, gevolgd worden tijdens het maken en uitvoeren van hun vertelvoorstelling.

Deze documentaire zal de ‘opener’ zijn van een Verhalende Inspiratie Bijeenkomst van 2,5 uur. Petulia van Tiggelen, maker van de documentaire zal samen met Pauline Seebregts, initiatiefnemer van het verhalenproject, verteller en trainer, de Inspiratiebijeenkomst begeleiden.

Op een andere manier met elkaar in contact komen en zien en ervaren hoe sterk verhalen kunnen verbinden, dat is de bedoeling van deze bijeenkomst. Lukt het om voorbij je eigen oordeel die ander werkelijk te horen? 

Het programma zal naast film bestaan uit, live verhalen, interactieve oefeningen en dialoog. De bijeenkomst is bedoeld voor kerkelijke- culturele en maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar een inhoudsvolle avond met hun eigen (gemixte) achterban.

Hieronder de teaser van de film en de flyer met meer informatie over het programma. Uiteraard kun je ook bellen om te overleggen hoe we een dergelijke bijeenkomst voor jouw groep of organisatie passend kunnen maken. Graag zelfs!

Pauline Seebregt                
06 49687013  

Petulia van Tiggelen
06 23464522                   

STORYWISE
www.storywise.nu

Teaser van de film ‘Helden van Nu’.            

 
 
 
 
 

Bewaren

Bewaren