Werken vanuit kunst

De meerwaarde van het werken met verschillende kunstdisciplines ligt in de originele creatieve invalshoek waarmee je het proces benadert. Kunst gaat net als een veranderingsproces, over de vertaalslag van ideeën naar concrete uitvoering. Kunst ontregelt, spiegelt en raakt. Het ultieme ‘out of the box denken’ bereik je door de inzet van kunst.

Ook biedt Kunst de gelegenheid om (onverwerkte) emoties te kanaliseren, onbevangen vragen op te roepen, en een beeld te schetsen van de toekomst.

Verschillende disciplines kunnen worden ingezet, zoals; collagetechnieken, grafische en beeldende kunst, dans, conceptuele kunst, theater, audiovisueel en fotografie. Wij werken hiervoor samen met diverse kunstenaars.