Skip to content

TRAJECT VAN EEN VERHAAL IN 7 STAPPEN

1 Wat wil de organisatie?

In eerste instantie betekent dit heel goed luisteren: wat wil de organisatie? We proberen dit zo helder mogelijk te krijgen. Daarnaast willen we graag de droge feiten op tafel. Dus: wat doet wie precies, hoe werkt het en waar wil het naar toe?

2 Wat leeft er onder de medewerkers?

Door middel van interviews onderzoeken wij door alle lagen van het bedrijf hoe de (aankomende) verandering beleefd wordt. Zo wordt duidelijk hoe de verschillende afdelingen zich verhouden ten opzichte van elkaar.

3 Schrijven en regisseren

In samenspraak met de organisatie komen we tot precies de juiste voorbeelden die het verander- of verdiepingstraject een ‘boost’ kunnen geven. Aan ons de kunst om niet alleen de juiste voorbeelden te vinden maar er ook een goed verhaal en een spannende voorstelling van te maken.

4 Raken in het hart

Van elke ruimte – tafels en stoelen aan de kant – is een theatrale ambiance te maken, of het nu een kantoor, vergaderzaal of restaurant is. Met licht en eventueel geluid creëren we onzichtbare muren om de toeschouwers heen. De omgeving wordt vergeten zo gauw de voorstelling begint.

5 Vanuit de voorstelling een brug slaan naar de werkvloer

Direct na de voorstelling gooien we samen met het management de eerste lijntjes uit naar de medewerkers. Wat heeft je geraakt en waarom? Het verhaal wordt nader geduid en de dialoog komt op gang.

6 Verdiepingsprogramma

In het aanvullende verdiepingsprogramma gaan medewerkers aan de slag met hun eigen (kwetsbare) verhaal. Inzichten worden vertaald naar de eigen werksituatie, bewustzijn groeit. Vanuit reflectie wordt de eerste stap naar een daadwerkelijke verandering gezet.

7 En nu begint het pas!

Een verandering bereik je niet van de één op de andere dag. Om een verandering werkelijk te doen beklijven is een vervolgtraject noodzakelijk. Vraag naar onze mogelijkheden.

Verhaal op Maat Producties 2021©

Back To Top