Skip to content

VISIE

Wij gaan uit van onze visie dat een verandering alleen kan plaats vinden als je ook aandacht besteedt aan de haken en ogen dat zo’n proces met zich meebrengt. Dat lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk moeilijker dan gedacht. Het vraagt van directie en management de moed om zich kwetsbaar op te durven stellen.

Voor een veranderingsproces is het belangrijk dat medewerkers zich gehoord en gezien voelen binnen de organisatie. Het zijn de medewerkers die de verandering in de praktijk moeten brengen. Zij moeten de sprong naar het nieuwe willen en kunnen maken.

Wij gebruiken een spiegelende, theatrale, vertelvoorstelling, als middel om mensen te raken in het hart. Herkenbaarheid staat daarbij voorop. Situaties en personages zijn een afspiegeling van de werkvloer, tot en met het taalgebruik aan toe.

Op het moment dat mensen werkelijk geraakt zijn staan ze open voor onderzoek. Hoe sta ik tegenover de aankomende verandering? Wat heb ik te bieden? Wij gaan aan de slag met deze vragen in een aanvullend verdiepingsprogramma. Zo zetten de medewerkers een eerste stap naar een verandering die beklijft.

Geen twee organisaties zijn hetzelfde, dus ook geen twee afdelingen of twee mensen. Onze voorstellingen en verdiepingsprogramma’s worden dan ook zeer nauwkeurig afgestemd op uw organisatie.

En dan nog dit:
Muis keek Uil verliefd aan: “ Uw ogen stralen een wijsheid uit en uw veren zijn zo zacht. Ik hou van u.” “Dat is insgelijks, Muis”, sprak Uil, “ Je bent werkelijk om op te vreten.” En dat deed hij ook. Moraal: Het is handig om van elkaars interpretaties op de hoogte te zijn.

Communicatie is de basis van waaruit wij werken.

Verhaal op Maat Producties 2021©

Back To Top