Skip to content

Achmea Vitale / ‘De Graal’

Vraag

Drie arbodiensten gaan verder als één nieuw merk. De meeste van de 1700 medewerkers hebben al meerdere fusies achter de rug, dit doet de motivatie voor ‘alweer een nieuwe fusie’ geen goed. Door de organisatie van het nieuwe merk wordt om een verhaal gevraagd dat de medewerkers op een speelse manier stimuleert om het oude los te laten en zich te verdiepen in waar het nieuwe merk voor staat.


Aanpak

Er wordt door ons een metaforisch verhaal ontwikkeld over drie ridders, waarin overduidelijk de drie verschillende Arbo diensten te herkennen zijn, op zoek naar de Graal. De Graal wordt bewaakt door een monster; de Verschrikkelijke Made. Deze logge, stroperige, Made staat voor alle gevreesde beren op de weg naar de nieuwe samenwerking toe. Uiteindelijk zullen de ridders alleen door samenwerking en het loslaten van hun angsten, er in slagen om het monster te verslaan en de Graal te vinden.

Op de 15 kantoorlocaties van Achmea wordt de voorstelling, aangevuld met een speciaal ontwikkelde geluidsband, uitgevoerd. Na de voorstelling worden de metaforen geduid, waarna er een uitwisseling plaats vindt tussen medewerkers en de nieuwe directeur. Op de laatste bijeenkomst wordt de nieuwe merknaam -die tot nu toe geheim was- onthuld; Achmea Vitale. Het verhaal van ‘De Graal’ wordt in boekvorm onder alle medewerkers verspreidt.

Deze carrousel bijeenkomsten vonden plaats door heel het land en zijn ontwikkeld in samenwerking met Bex Communicatie.

Resultaat

De medewerkers zijn onder de indruk van de professionele voorstelling; de herkenbaarheid is groot en er wordt veel gelachen. De voorstelling zorgt voor de juiste veilige, losse, atmosfeer waarin de inhoudelijke uitwisseling tussen de nieuwe directeur en de medewerkers, goed tot zijn recht komt. Daarbij worden de metaforen uit het verhaal gebruikt om (moeilijke) zaken aan de orde te stellen. Zo wordt een zekere desinteresse voor de nieuwe situatie omgebogen naar nieuwsgierigheid en meedenken.

Reacties

Arts en lid van de klankbordgroep, Daan van den Briel:
“Bij het vooroverleg zag ik er niet veel in om zo’n verhaal te gebruiken. Maar het eindresultaat heeft mij volledig overtuigd. Ik heb echt gelachen; situaties waren heel herkenbaar.”

Medewerker Rotterdam:
“In eerste instantie dacht ik; een verhaal, wat kinderachtig, maar dat was het zeker niet. Goed om het nog eens te hebben over die logge, stroperige Made…”

Medewerker Eindhoven:
“Fantastisch om zo het nieuwe merk op te starten, ik kreeg voor het eerst een ‘wij’ gevoel.”

Directeur Achmea Vitale, Peter van Kleij:
“Ik kan niet meer naar mijn adviseurs kijken zonder Mirjam’s creatie van Joris Spindocter voor me te zien. Onvergetelijk!.”

Verhaal op Maat Producties 2021©

Back To Top